• VIJESTI, BIJELJINA
  • 13:26
  • 03 / 09 / 2019
STOJANOVIĆ: "REVIZORI SU OTUPILI OŠTRICU"
  • 627
  • 0

STOJANOVIĆ: "REVIZORI SU OTUPILI OŠTRICU"

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske objavila je izvještaje o poslovanju 6 opština u 2018. iz kojih se vidi da su neke nezakonitosti zajedničke za sve opštine, ali i da je finansijska disciplina lošija što je lokalna zajednica manja.
 
Opština Ribnik s budžetom od 4,3 miliona KM dobila je od revizora mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i negativno mišljenje o usklađenosti poslovanja sa zakonima. Prvi osnov za negativno mišljenje je činjenica da opština nije donijela plan javnih nabavki, što je bila obavezna po zakonu, jer nije planirala pojedinačne predmete nabavki za kapitalne investicije, već se pod jednom stavkom podrazumijevalo više nabavki.
 
Skupština opštine Kupres je budžet za prošlu godinu u iznosu od 280.500 KM usvojila tek 28. decembra, što znači da je debelo probila rokove iz Zakona o budžetskom sistemu RS. Kupres je dobio negativno revizorsko mišljenje o finansijskim izveštajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti.
 
Opština Mrkonjić Grad, koja je raspolagala budžetom od 11,5 miliona KM, dobila je mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima, a pozitivno mišljenje o usklađenosti.
Za opšinu Nevesinje, revizori su za oba izvještaja dali mišljenje s rezervom, baš kao i za Kneževo, dok je Derventa dobila pozitivna mišljenja o finanijskim izvještajima i o usklađenosti.

Predsjednik Odbora za reviziju Narodne skupštine RS Tomica Stojanović smatra da je, generalno posmatrano, rad Glavne službe za reviziju javnog sektora RS uticao na pozitivne pomake u radu svih budžetskih korisnika, od lokalnih zajednica, preko javnih preduzeća, do najviših republičkih institucija.
 
– S druge strane, mislim da je Glavna služba za reviziju u posljednje vrijeme izgubila oštricu koju je imala na početku rada, kada su bili strožiji kriterijumi i kada se teže moglo doći do pozitivne ocjene nego sada. Lično sam bio u četiri-pet institucija gdje sam bio predmet revizorskog ocjenjivanja, ispravki, popravki. Nažalost, sada ima nekih informacija da je to predmet raznih, da ne kažem, potkusurivanja i kupovine pozitivnog izvještaja – kaže Stojanović.

IZVOR: SRPSKA INFO

Komentari