• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI
  • 06:32
  • 22 / 01 / 2020
NAPLATA KESA POD LUPOM INSPEKTORA
  • 553
  • 0

NAPLATA KESA POD LUPOM INSPEKTORA

Republička tržišna inspekcija pojačala je kontrole u trgovačkim lancima kako bi utvrdili da li zloupotrebljavaju odluku o naplati vrećica, jer je zakonom definisano da u prodaju ne smiju kese sa elementima koji asociraju na proizvođača ili trgovca.

Većina trgovina u Srpskoj vrećice je počela naplaćivati od 1. januara po cijeni od pet feninga, a na adresu inspekcije stigle su žalbe potrošača, koji tvrde da mnogi naplaćuju kese iako su na njima obilježja koja asociraju na konkretnu trgovinu.

Glavni republički tržišni inspektor Borka Surtov istakla je da je inspekcija već zaprimila nekoliko žalbi koje se odnose na različite poslovne subjekte.

- Zakonom o zaštiti potrošača RS propisano je da se kesice, vrećica i drugo što služi za nošenje kupljenih proizvoda, a ima u cijelosti ili djelimično logotip, znak, slogan, naziv proizvođača ili trgovca ili upućuje na njega, smatra reklamnim sredstvom koje trgovac ne smije posebno zaračunati kupcu - rekla je Surtov.

Dodala je da se kese sve dok na sebi sadrže oznaku, logotip ili boje koje asociraju na trgovca ne mogu naplaćivati.

- Inspekcija je u prethodnim godinama postupala po svim informacijama koje je dobijala od potrošača, a koje su se odnosile na to da trgovci naplaćuju vrećice suprotno odredbama zakona, na osnovu čega su vršene kontrole - istakla je  Surtov.

Prema njenim riječima inspektori su zaticali različite situacije, pa je tako u određenim slučajevima na vrećicama bio istaknut logotip, kesice su bojom asocirale na konkretnog trgovca, jer je riječ o bojama koje su prepoznatljive za taj objekat, na vrećicama je istaknut slogan koje trgovac koristi u marketinške svrhe i slično.

- U navedenim slučajevima republički tržišni inspektori su izricali novčane kazne putem prekršajnih naloga i zabranjivali dalju prodaju spornih vrećica, jer se nedvosmisleno radi o reklamnom materijalu, čime je počinjen prekršaj Zakona o zaštiti potrošača - kazala je Surtova.

Pojedini trgovci su na rješenje inspektora o zabrani prodaje vrećica koje upućuju i asociraju na znak i logotip trgovca, istakla je Surtova, ulagali žalbe drugostepenom organu, Ministarstvu trgovine i turizma RS, koje su odbijane kao neosnovane, te su nakon toga pokretali i upravni spor pred nadležnim sudom.

Izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača "DON" iz Prijedora Murisa Marić kaže da su potrošači saglasni da treba smanjiti upotrebu plastičnih kesa, ali to što pojedini trgovci rade samo je marketinški trik, na osnovu kojeg ostvaruju značajan profit.

- Pod hitno treba početi sa kontrolama trgovina, jer zloupotreba je evidentna. Prilikom kontrole treba provjeriti i biorazgradivost vrećica koje se prodaju - istakla je Marićeva.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić, koji je i vlasnik lanca pekara "Manja", kaže da trgovci koji prodaju kese treba to da rade isključivo onako kako nalažu propisi.

- "Manja" ne naplaćuje kese, ali kupce uvijek pitamo da li im je zaista potrebna, kako zbog naših troškova, tako i zbog ekologije - kazao je Trivić.

 

ZAŠTITA PRAVA

U Ministarstvu trgovine i turizma RS istakli su da za svako kršenje prava potrošač može da traži zaštitu od nadležnih inspekcijskih organa, bilo posredstvom udruženja za zaštitu potrošačkih prava ili direktnim obraćanjem inspekcijskim organima, kao i drugim nosiocima zaštite potrošačkih prava, koji su propisani Zakonom o zaštiti potrošača u RS.  Istakli su da su zakonom predviđene kazne od 1.000 do 5.000 KM za trgovca kao pravno lice u slučaju da prekrši zakon prilikom prodaje vrećica.

 

IZVOR-GLASSRPSKE 

Komentari