• VIJESTI, BIJELJINA
  • 14:23
  • 30 / 01 / 2020
ROMKINJE ŽRTVE NASILJA I RODNE NERAVNOPRAVNOSTI /VIDEO/
  • 488
  • 0

ROMKINJE ŽRTVE NASILJA I RODNE NERAVNOPRAVNOSTI /VIDEO/

Udruženje građana „Otaharin“  se u toku 15 godina rada  zalagalo za  prevenciju rodno zasnovanog nasilja i unapređenje rodne ravnopravnosti.  Udruženje aktivno radi na unapređenju rodne ravnopravnosti, pružanju podrške i podizanju svijesti o pravima i mgućnostima žena i djevojčica Romkinja i cijele romske zajednice da se bore protiv bilo kog oblika nasilja i diskriminacije, kao i za unapređenje kapaciteta institucija da odgovore  na izazove problematike rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.

Komentari