• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI
  • 12:38
  • 14 / 03 / 2020
ŠERANIĆ NALOŽIO DEZINFEKCIJU SVIH JAVNIH OBJEKATA, POVRŠINA I PREVOZA
  • 340
  • 0

ŠERANIĆ NALOŽIO DEZINFEKCIJU SVIH JAVNIH OBJEKATA, POVRŠINA I PREVOZA

Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske naložio je sprovođenje preporučene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza u roku od 48 časova nakon stupanja na snagu naredbi.

Šeranić je izdao naredbe koje se odnose na obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u RS. Ovim naredbama se propisuju mjere u cilju prevencije širenja novog virusa korona "SARS-CoV-2" i "COVID-19" bolesti u RS, i sve jedinice lokalne samouprave u RS dužne su da sprovode mjere iz ovih naredbi, kao i sve zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite.

"Takođe, nalaže se dostavljanje izvještaja o realizaciji dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS u roku od 72 časa nakon sprovedene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza", piše u saopštenju iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Nakon realizacije prethodnih aktivnosti, nalaže se da se kontinuirano obavljaju preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza, i o istom izvještava Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS, jednom sedmično.

"Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja poslovnu djelatnost dužno je da kontinuirano sprovodi sve preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije vlastitih objekata, površina i sredstava prevoza", stoji u saopštenju.

Osim toga zabranjuju se javna okupljanja u organizaciji ili prostorijama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite u RS, osim edukacija vezanih za aktuelnu situaciju po pitanju virusa korona, na kojima se moraju poštovati i preduzimati sve potrebne mjere prevencije.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovih naredbi obavljaće zdravstveni inspektori u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove i zdravstveni inspektori u sastavu jedinica lokalne samouprave.  

Izvor: Nezavisne

Komentari