• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI, BIJELJINA
  • 15:03
  • 16 / 03 / 2020
NAREDBA O REGULISANJU RADA TRGOVINSKIH, UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I DRUGIH OBJEKATA U BIJELJINI
  • 557
  • 0

NAREDBA O REGULISANJU RADA TRGOVINSKIH, UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I DRUGIH OBJEKATA U BIJELJINI

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 67. i 82. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civile zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:


                                                                           N A R E D B U
o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina


U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva:


1.    Zabranjuje se rad sledećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda do daljnjeg, i to:
-    ugostiteljskim objektima svih kategorija,
-    trgovinama, osim subjekata iz člana 2., stav1.,2. i 3. ove Naredbe,
-    uslužnim djelatnostima/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,
-    svadbenim salonima,
-    fitnes centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja), 
-    dječijim igraonicama,
-    pijacama u zatvorenom prostoru na području Grada Bijeljina.


2.    Ograničava se rad:
-    u trgovačkim centrima od 07,00 do 18,00 časova mogu raditi samo trgovine prehrane/roba široke potrošnje i apoteke,
-    trgovine prehrane/roba široke potrošnje i trgovine stočne hrane od 07,00 do 18,00 časova,
-    trgovinskim objektima vrste dragstora i subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda) od 07,00 do 18,00 časova.

Rad u subjektima iz stava 1., 2. i 3. ovog člana organizovati uz preduzimanje sledećih mjera:
-    ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
-    ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jednog metra,
-    u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene,
-    javne kuhinje – dozvoljen rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima,
-    dostava životnih namirnica je dozvoljena od 07,00 do 18,00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti, uz  maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisti kontrolni organi,
-    hoteli, moteli i hosteli – mogu pružati usluge u svom prostoru za svoje goste, a usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela,
-    benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, sa  ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekat od 07,00 do 18,00 časova,
-    apoteke i poljoprivredne apoteke – bez promjene radnog vremena, uz preduzimanja sledećih mjera:
-    ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvoreno prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
-    ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupca od najmanje jedan metar,
-    u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

3. Gradska uprava i gradske službe će od utorka 17.03.2020. godine organizovati svoj rad kako slijedi: 
    - u svim organizacionim jedinicama Gradske uprave organizovati rad sa     minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta,
    - ostala lica uputiti na rad od kuće ili rad kod kuće,
    - na ulazu u sve službene prostorije Gradske uprave koje pružaju usluge građanima     ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u Upravi,     onemogućiti zadržavanje u prostorijama Gradske uprave i pravljenje dužih redova     u zatvorenom prostoru,
- održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorijama Uprave od    najmanje jedan metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i povišene higijene,
    - u svim gradskim ustanovama i preduzećima, osim Doma zdravlja, organizovati     minimalan proces rada uz izvršavanje svih funkcija, ostala lica uputiti na rad     kod kuće ili od kuće, obezbijediti iste mjere za ograničavanje broja ulazaka i     zadržavanja u prostorima gdje se pružaju usluge,

    - sve organizacione jedinice, gradske ustanove i preduzeća dužni su pisano     izvijestiti Gradonačelnika i Gradskii štab o preduzetim mjerama do četvrtka,
           19. marta 2020. godine, najkasnije do 10.00 časova.

    4. Dom zdravlja će od utorka 17.03.2020. godine reorganizovati svoj rad po     usaglašenim preporukama i zaključcima sa resornim ministarstvom pri      čemu:
    - organizovati se za pružanje zdravstvene zaštite primarno osobama koje mogu     biti zaražene virusom Korona,
    - prioritretno i bez zadrške provoditi mjere anketiranja lica koja su bila u     kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem kućne izolacije za sve osobe prvog     kontakta,
    - organizovati bez prekida (0-24 časa) službu javljanja, davanja odgovora i usluge     licima koja će se javljati zbog ulaska u zemlju na graničnim prelazima.

5. Zadužuju se Odjeljenje za inspekcijske poslove (gradski zdravstveni inspektor) i Odjeljenje komunalne policije da u provođenju ove Naredbe obezbijede poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.
Zadužuje se Odjeljenje komunalne policije da u slučaju potrebe pruži svu neophodnu pomoć prilikom uspostavljanja karantina na graničnim prelazima Rača i Pavlovića most.

6. Zadužuju se službenici Policijske uprave Bijeljina da obezbjede kontrolu da li su lica kojima je Granična policija Rješenjem naložila da se jave u Dom zdravlja Bijeljina to i učinila, odnosno da li su ta lica ispoštovala upute Doma zdravlja Bijeljina.  

    7. O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 5. ove Naredbe,     svakodnevno će izvještavati Komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije.

8. U slučaju nepostupanja po ovoj Naredbi primjenjivaće se kaznene odredbe predviđene Zakonom.

    9. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku     Grada Bijeljina“.

 

 

    Broj: 02-014-1-588/20                 G R A D O N A Č E L N I K
    Datum, 16. mart 2020. godine
                                                                    Mićo Mićić

 

 

Izvor: Gradska uprava

Komentari