• VIJESTI, BIJELJINA
  • 13:53
  • 20 / 03 / 2020
U BIJELJINI ZATVORENI VRTIĆI - PROČITAJTE OSTATAK NAREDBI KOJE SU DANAS STUPILE NA SNAGU
  • 297
  • 0

U BIJELJINI ZATVORENI VRTIĆI - PROČITAJTE OSTATAK NAREDBI KOJE SU DANAS STUPILE NA SNAGU

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. i 90. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:

                                                                                  NAREDBU
o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva


    U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva:

1.    Nalaže se Oružanim snagama BiH – Kasarna ''Vojvoda Stepa Stepanović'' Bijeljina da za potrebe JZU Bolnica ''Sveti Vračevi'' Bijeljina obezbijede 50 kreveta za proširenje karantinskog prostora.
2.    Nalaže se Gradskoj upravi da za potrebe opremanja karantinskog prostora iz tačke 1. ove Naredbe JZU Bolnica ''Sveti Vračevi'' Bijeljina obezbijedi posteljine i dušeke.
3.    Nalaže se Gradskoj upravi da izmjesti JU Centar za socijalni rad Bijeljina iz prostorija JZU Bolnica ''Sveti Vračevi'' Bijeljina u prostorije novoizgrađenog objekta i da obezbjedi nesmetane uslove za njen rad (unutrašnje opremanje i vanjsko uređenje).
4.    Nalaže se Republičkoj upravi za inspekcijske poslove – Sanitarna inspekcija da spiskove ljudi koji su evidentirani na graničnim prelazima i kojima je rješenjem određena izolacija obavezno dostavlja Domu zdravlja Bijeljina, MUP-u Republike Srpske - PS Bijeljina i Odjeljenju Komunalne policije.
5.    Nalaže se A.d. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina da za potrebe karantinskog prostora JZU Bolnica ''Sveti Vračevi'' Bijeljina obezbijedi vodu za piće i jednu cisternu za vodu, da za potrebe lokacije starog graničnog prelaza na Rači obezbjedi vodu za piće, kao i tehničku vodu za rješavanje pitanja mokrih čvorova, kao i da sprovodi dezinfekciju u ZEV-ovima i javnim institucijama na području Grada.
6.    Nalaže se privrednim i drugim javnim subjektima da obavezno poštuju mjere zaštite, te da u tu svrhu izvrše nabavku zaštitnih maski i opreme.
7.    Nalaže se svim vrtićima (javnim i privatnim) da potpuno obustave rad.
8.    Nalaže se komunalnim preduzećima da kontinuirano vrše dezinfekciju svih javnih površina i da blagovremeno dostavljaju izvještaje Gradskoj upravi.
9.    Ograničava se rad Zelene pijace u Bijeljini u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 časova na način da se nalaže a.d. ''Komunalac'' Bijeljina:
- da ograniči broj ljudi koji kupuju na pijaci na 20 kupaca koji mogu ući u pijacu u isto vrijeme,
-    da redari stoje na ulazu i kontrolišu ulaz i izlaz kupaca,
-    da ispred pijace označe i organizuju razmak između ljudi od najmanje 1 metar,
-    da su zakupci dužni da nose zaštitne rukavice, 
-    da na česmama budu postavljena sredstva za dezinfekciju - asepsol i tečni sapun,
-    da nakon isteka radnog vremena dezinfikuju prostor vodom i asepsolom.  
10.    Nalaže se JKP ''Gradsko groblje'' Bijeljina da se pridržavaju mjera zabrane javnih okupljanja, te da ne izdaju prostorija u svrhe sahranjivanja, odnosnon, da se sahrane obavljaju samo u najužem krugu članova porodice. 
    11. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku     Grada Bijeljina“.

 

 

    Broj: 02-014-1-635/20                    G R A D O N A Č E L N I K
    Datum, 20. mart 2020. godine
                                                        Mićo Mićić

 

 


 

Komentari