• VIJESTI, BIJELJINA, REGION
 • 09:03
 • 22 / 04 / 2020
"RUKA U RUCI" ZA POMIRENJE U SREBRENICI
 • 2555
 • 0

"RUKA U RUCI" ZA POMIRENJE U SREBRENICI

Opština Srebrenica, Kabinet načelnika opštine, gospodina Mladena Grujičića i Fondacija zadužbine "Slobomir P Univerzitet", Mire i Slobodana Pavlovića, raspisuju zajednički konkurs za najbolju pjesmu povodom postavljanja "Skulpture i fontane mira" u Srebrenici, pod nazivom "Ruka u ruci", na temu mira, pomirenja, prijateljstva i solidarnosti.

Propozicije konkursa:

 • Na Konkursu mogu učestvovati pisci i pjesnici, iz cijelog regiona i dijaspore, koji pišu na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini.
 • Na konkurs je moguće poslati najviše dvije pjesme, koje predstavljaju do sada neobjavljeno, originalno autorsko djelo, na temu mira, pomirenja, prijateljstva i solidarnosti.
 • Pjesme, ne duže od jedne stranice, formata A4, veličine fonta 12, Times New Roman, slati na adresu: Slobomir P Univerzitet, Pavlovića Put 76, 76300 Bijeljina, Slobomir, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, potpisane šifrom.
  U poseban koverat staviti podatke o autoru: ime i prezime, adresu, broj telefona i email adresu, kao i rješenje šifre, i zatvoren koverat staviti u koverat sa primjercima teksta pjesme. Ukoliko jedna osoba šalje dvije pjesme, one imaju istu šifru, i šalju se u istoj koverti.
 • Sve dodatne informacije možete dobiti na email adresi fondacijaspu@gmail.com, sa naznakom za Konkurs "Ruka u ruci", kao i putem telefona: +387 55/231-123
 • Konkurs ostaje otvoren do 15. juna 2020. godine.
 • Stručni žiri sačinjavaju Momčilo Cvjetinović,Adis Đelić i Ljubica Lončarević

Objaviće rezultate najkasnije do 30. juna 2020. godine.

Tri najbolje pjesme biće nagrađene novčanim nagradama, i to:

 1. 1500,00 KM
 2. 1000,00 KM
 3.    500,00 KM

Najmanje 100 najboljih pjesama, a u zavisnosti od broja prispjelih radova, biće objavljene u Zborniku "Ruka u ruci", koji će organizatori objaviti do kraja 2020. godine. Svaka pjesma će biti štampana na pismu koje je autor sam odabrao.

 • Rezultati konkursa biće objavljeni na web stranici opštine Srebrenica kao i na web stranici Slobomir P Univerziteta: www.srebrenica.gov.bawww.spu.ba
 • Autori tri pobjedničke pjesme biće lično obaviješteni i pozvani na dodjelu nagrada, koja će biti upriličena na otvaranju "Skulpture i fontane mira", 07. jula 2020. godine, u centru opštine Srebrenica.
 • Autori koji učestvuju na konkursu prenose sva autorska prava na oglašivače konkursa, a samim učestvovanjem na konkursu će se smatrati da su prihvatili sva pravila konkursa, uključujući i dozvolu objavljivanja njihovog rada.
 • Žiri neće uzimati u razmatranje rukopise koji ne ispunjavaju sve uslove konkursa.
 • Rukopisi se ne vraćaju.

Komentari