• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI
  • 05:11
  • 26 / 05 / 2020
DOZVOLJEN RAD BAZENIMA, VELNES I SPA CENTRIMA
  • 459
  • 0

DOZVOLJEN RAD BAZENIMA, VELNES I SPA CENTRIMA

 Republički štab za vanredne situacije od danas je dozvolio rad bazenima, velnes i spa centrima posebno i u okviru ugostiteljskih objekata za smještaj, a navedeni subjekti, kao i ostali kojima je odobreno obavljanje djelatnosti, obavezni su preduzeti mjere propisane uputstvom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenja kovid-19 bolesti na radnom mjestu.
Svi subjekti mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa navedenim uputstvom, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U cilju prevencije širenja virusa korona na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva, Republički štab za vanredne situacije od danas zabranjuje sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu.

Do 8. juna zabranjene su takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista.

Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja obavezni su organizovati rad tako da na ulazu u službene prostorije ograniče broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama, da onemoguće zadržavanje i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru, obezbijede rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

Dalje se navodi da su obavezni da omoguće rad šalter-sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave, uz kontrolu broja korisnika usluga zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

Jedinice lokalne samouprave su obavezne da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom i da u skladu sa epidemiološkom situacijom na svojoj teritoriji, donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom.

I nakon stupanja na snagu ovog zaključka primjenjuju se naredbe o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj i u jedinicama lokalne samouprave i u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, o obaveznom obustavljanju programa za djecu u godini pred polazak u školu radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona, o obaveznom obustavljanju rada u đačkim domovima i vaspitno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama, te o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona u Republici Srpskoj.

Ovim zaključkom stavlja se van snage aključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj od 8. maja i od 11. maja.

Republički štab za vanredne situacije dao je instrukciju Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske da izradi uputstvo za organizovanje rada bioskopa, pozorišta i čitaonica u Republici Srpskoj.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o produženju primjene zaključaka o organizovanju vaspitno-obrazovnog rada na daljinu i o obavezama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i javnih zdravstvenih ustanova-bolnica u Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona.

Navedeni zaključci će biti primjenjivani do 8. juna ove godine.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obavezama domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona, a kojim im se naređuje da sve raspoložive kapacitete /ljudske, prostorne, opremu/ uključe u prevenciju širenje virusa korona, zbrinjavanje i rješavanje pacijenata oboljelih od Kovida-19, da sa 50 odsto kapaciteta organizuju pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga od 1. maja uz organizovanje strogog režima naručivanja pacijenata, obavezno korištenje maski za pacijente, kao i da zdravstveni radnici nose zaštitnu opremu, pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra i mjera lične i respiratorne higijene, te obezbjeđivanje pisanih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici.

U saopštenju se navodi obaveza sprovođenja trijaže pacijenata na kovid-19, i kod sumnje na isti obavezno prijavljivanje higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja, pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad i pojačan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera.

Domovima zdravlja se ovim zaključkom naređuje da prioritetno i bez zadrške sprovode epidemiološke ankete svih lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem odgovarajućih epidemioloških mjera i da dostavljaju Institutu za javno zdravstvo i nadležnim institucijama sve tražene podatke u skladu sa preporukama, da imaju planove o raspoređivanju zdravstvenih i ostalih lica za funkcionisanje doma zdravlja, da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrše pregled i druge intervencije potrebne za oboljele od kovid-19 uz pridržavanje svih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije.

Takođe, naređuje se da u prostorijama za pregled i druge intervencije uzimaju briseve licima oboljelim od kovid-19, licima za koja se sumnja da su oboljeli od kovida-19, kao i licima koja su smještena u republičkim objektima za izolaciju karantinskog tipa, zatim da prema rasporedu uspostavljenih republičkih objekata za izolaciju karantinskog tipa, organizuju timove zdravstvenih radnika i saradnika za obavljanje zdravstvenog nadzora nad fizičkim licima u izolaciji.

Dalje se navodi obaveza da centri za zaštitu mentalnog zdravlja doma zdravlja u saradnji sa centrima za socijalni rad obezbijede psihosocijalnu podršku fizičkim licima u izolaciji ili karantinu, da obezbijede neophodne lijekove i medicinska sredstva za sprovođenje njihovog plana rada, da održavaju redovnu komunikaciju između nadležnog doktora medicine - specijaliste epidemiologije, Instituta za javno zdravstvo, doktora medicine - specijaliste infektologije nadležne bolnice, odnosno kliničkog centra, Fonda zdravstvenog osiguranja i štaba za vanrednu situaciju nadležne jedinice lokalne samouprave.

U saopštenju se dodaje da su domovi zdravlja obavezni i da u slučaju pojave infekcije izazvane virusom korona kod zaposlenih hitno obave epidemiološko istraživanje i preduzmu sve potrebne mjere u skladu sa istim, da o svim aktivnostima i dešavanjima u domu zdravlja izvještavaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i da prilikom upućivanja pacijenta u nadležnu bolnicu, odnosno klinički centar uz uputnicu za bolničko liječenje obavezno dostave i popunjenu epidemiološku anketu kreiranu od Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i njime se stavljaju van snage zaključak, njegove dopune i izmjene, o obavezama domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona od 27. aprila, 8. i 12. maja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o prestanku primjene Zaključka o regulisanju radnog vremena zdravstvenih ustanova – apoteka u Republici Srpskoj, koji je donesen 8. maja.

Na sjednici Štaba donesen je i Zaključak o donaciji javnim bolničkim ustanovama direktnih antigenskih testova za dokazivanje virusa korona, i to Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Univerzitetskoj bolnici Foča, Bolnici "Dr Mladen Stojanović" Prijedor, bolnicama Zvornik, Gradiška, Trebinje, Nevesinje, Bolnici "Srbija" Istočno Sarajevo, Bolnici "Sveti Vračevi" Bijeljina, Bolnici "Sveti apostol Luka" Doboj, Specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Kozarska Dubica, Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka, Psihijatrijskoj bolnici Sokolac i Specijalnoj bolnici za hroničnu psihijatriju Modriča.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Svi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

 

IZVOR-AGENCIJE

Komentari