• VIJESTI, BIJELJINA
  • 13:03
  • 16 / 09 / 2019
ZNAČAJ PORODICE U PROCESU RESOCIJALIZACIJE MLADIH SA INVALIDITETOM /VIDEO/
  • 604
  • 0

ZNAČAJ PORODICE U PROCESU RESOCIJALIZACIJE MLADIH SA INVALIDITETOM /VIDEO/

Porodica je jedan od ključnih faktora u procesima resocijalizacije mladih osoba sa invaliditetom, a podrška koja dolazi od porodice je jedan od ključnih faktora uspjeha. Mnoge organizacije civilnog društva danas u svojim programima imaju rad sa ovim porodicama, pri čemu se mora istaći da su i pristupi i rezultati vrlo različiti. “Principi rada sa porodicama mladih osoba sa invaliditetom” tema su i današnje radionice koju je organizovala koalicija “Kolosi”, a na kojoj su učestvovali roditelji mladih osoba sa invaliditetom, mladi sa invaliditetom, predstavnici javnih institucija i kolacije.

Komentari