• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI, BOSNA I HERCEGOVINA
  • 05:40
  • 13 / 07 / 2020
ODBIJENO UČEŠĆE NA IZBORIMA ZA ČETIRI STRANKE, ŠEST IH MORA PROMIJENITI NAZIV
  • 516
  • 0

ODBIJENO UČEŠĆE NA IZBORIMA ZA ČETIRI STRANKE, ŠEST IH MORA PROMIJENITI NAZIV

Centralna izborna komisija /CIK/ danas je naložila da šest političkih stranaka moraju uskladiti naziv koji će koristiti u izborne svrhe te izvršiti dopunu potpisa podrške, a to su Napredna Srpska, PDP 1990, Socijalistička partija SPS, Srpska napredna stranka RS-FBiH, Srpska napredna stranka FBiH i Srpska napredna stranka 2020.

Razmatrajući izvještaje o izvršenim provjerama prijava političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja građana i grupa građana, CIK je na današnjoj sjednici počeo proces ovjere političkih subjekata za učešće na predstojećim lokalnim izborima u BiH zakazanim za 15. novembar.

CIK-u je dostavljeno ukupno 136 prijava političkih stranaka, a danas su ovjerene prijave za učešće na izborima za njih 43, koje u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane uslove za ovjeru.

Djelimično su ovjerene prijave za 82 političke stranke, odnosno za one izborne jedinice za koje ispunjavaju zakonske uslove.

Za jednu stranku, odnosno za Snagu omladinske svijesti, utvrđeno je da je registrovana tek 17. juna i da nema pečat pravosnažnosti, pa je za ovu stranku zaključeno da treba ukloniti ove nedostatke.

Prijave četiri političke stranke su u potpunosti odbijene /zbog izrečene administrativne mjere uskraćivanja prava kandidovanja na izborima i nedostavljanja prijave u utvrđenom roku/, a one će imati pravo žalbe Apelacionom odjeljenu Suda BiH u roku od dva dana od prijema odluke.

Riječ je o strankama Brčanski demokratski pokret Brčko distrikta, Snaga centra, Narodna stranka za Grahovo i Pokret za grad Zenicu. Njihove prijave dostavljene su van utvrđenog roka, odnosno nakon 3. jula.

Centralnoj izbornoj komisiji BiH podneseno je ukupno 379 prijava nezavisnih kandidata za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine.

Danas je Centralna izborna komisija BiH ovjerila prijave za 278 nezavisna kandidata koji u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane uslove, a dok je za 93 nezavisna kandidata ostavljen rok od dva dana od dana dobijanja obavještenja da otklone nedostatke u prijavi, odnosno do utorka.

Centralna izborna komisija BiH danas je ovjerila 48 nezavisnih kandidata predstavnika nacionalnih manjina, 16 nezavisnih kandidata prijedloga grupe od 40 građana i dva nezavisna kandidata prijedloge udruženja.

Za osam nezavisnih kandidata utvrđene su nepravilnosti ili nedostaci te im je ostavljen rok do utorka, 14. jula, do 16.00 časovakako bi ispravili nedostatke odnosno nepravilnosti, a dok je 19 prijava nezavisnih kandidata odbačeno zbog neispunjavanja uslova za ovjeru.

 

IZVOR-AGENCIJE

Komentari