• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI
  • 05:35
  • 17 / 09 / 2019
PROSJEK ZA PENZIJU OD PET GODINA DA VAŽI I ZA VEĆ PENZIONISANE
  • 585
  • 0

PROSJEK ZA PENZIJU OD PET GODINA DA VAŽI I ZA VEĆ PENZIONISANE

Udruženje veterana službi bezbjednosti Republike Srpske predlaže da se izmjene Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske odnose i na do sada penzionisane pripadnike MUP-a Republike Srpske.
U prijedlogu upućenom Narodnoj skupštini, predsjedniku Srpske, predsjedniku Vlade, ministru unutrašnjih poslova i direktoru Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja /PIO/ Udruženje predlaže da se u članu izmjena Zakona, poslije stava koji reguliše da pripadnici MUP-a Srpske ubuduće idu u penziju sa prosjekom najpovoljnijih pet godina, doda novi stav kojim bi bilo propisano da se izmjene Zakona odnose i na do sada penzionisane pripadnike.

Udruženje veterana službi bezbjednosti predlaže da se tim dopunama propiše da će se svim dosadašnjim penzionerima MUP-a Srpske u narednih do pet godina svake godine vršiti revalorizacija penzija u kontinuitetu.

"Predlažemo da se propiše odredba kojom se kroz reviziju penzija svake godine smanjuje broj godina za obračun prosjeka do sada penzionisanih radnika MUP-a Republike Srpske do dostizanja obračuna na nivo od pet najpovoljnijih godina staža", pojašnjavaju iz Udruženja.

U Udruženju smatraju da se na ovaj način nepravde prema sadašnjim penzionerima pripadnicima MUP-a Republike Srpske ranije vršenim izmjenama Zakona o PIO mogu ispraviti u narednih pet godina i dovesti u ravnopravan položaj sa budućim penzionerima, tim prije što pripadnici MUP-a u Federaciji BiH imaju mnogo, čak i dvostruko veće penzije u odnosu na penzionere MUP-a Republike Srpske.

"Umjesto obrazloženja ovog prijedloga, u prilogu akta, dostavljamo vam Radnu verziju pripremljene apelacije, odnosno inicijative Ustavnom Sudu Republike Srpske na ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o PIO Republike Srpske. Ako prijedlog bude prihvaćen i usvojen odustali bismo od upućivanja ove apelacije", navodi se u prijedlogu koji je potpisao predsjednik Udruženja Goran Mačar.

Iz Udruženja pozdravljaju, cijene i smatraju da je predloženim izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, koje se odnose na uslove odlaska u penziju, /petogodišnji prosjek/ učinjen veliki korak naprijed u odnosu prema pripadnicima MUP-a Srpske koji svakodnevno obavljaju veoma složene, teške, često i po život opasne poslove i radne zadatke.

IZVOR: AGENCIJE

Komentari