• VIJESTI, BOSNA I HERCEGOVINA
  • 12:25
  • 17 / 09 / 2019
POČELO ANKETIRANJE DOMAĆINSTAVA
  • 502
  • 0

POČELO ANKETIRANJE DOMAĆINSTAVA

U BiH je danas počelo anketiranje domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka koji će služiti kao osnova za anketna istraživanja o radnoj snazi, potrošnji domaćinstava i slično, potvrđeno je Srni u Zavodu za statistiku Republike Srpske.
Ovo anketiranje od izuzetnog značaja za statističke institucije sprovode Republički zavod za statistiku, Agencija za statistiku BiH i Federalni zavod za statistiku.

Anketiranje, koje će trajati tri godine, kroz 12 kvartala, sprovešće ovlašteni anketari zvaničnih statističkih institucija u BiH, a predviđeno trajanje popisivanja za jedan kvartal je 22 dana.

Upitnik sadrži 13 pitanja, počevši od pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, pitanja o statusu objekta, broju članova domaćinstva, starosnoj strukturi, obrazovanju.

Prikupljeni podaci iz ankete su strogo povjerljivi i koristiće se isključivo u statističke svrhe.

Na teritoriji Srpske u prvom kvartalu anketiranja biće obuhvaćeno oko 30.000 domaćinstava u 51 jedinici lokalne samouprave.

Anketari će umjesto upitnika na papiru koristiti laptope sa instaliranom aplikacijom, pomoću koje će se vršiti unos podataka i dostavljati statističkim institucijama na dnevnoj bazi.

Ova aktivnost se realizuje kroz projekat "Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak" uz finansijsku podršku Delegacije EU u BiH.

IZVOR: AGENCIJE

Komentari