• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI
  • 13:17
  • 19 / 09 / 2019
POJAČANOM KONTROLOM PORESKIH OBVEZNIKA PROTIV NELEGALNOSTI
  • 738
  • 0

POJAČANOM KONTROLOM PORESKIH OBVEZNIKA PROTIV NELEGALNOSTI

Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić izjavio je da je akcija pojačanih kontrola poreskih obveznika za koje se sumnja da dio plate radnicima isplaćuju u koverti ili na ruke, a ne na njihove račune u bankama, nastavak aktivnosti ove uprave na suzbijanju sive ekonomije i da se očekuju veoma pozitivni efekti.
Maričić je rekao da će se ovom akcijom dobrim dijelom spriječiti poreski obveznici da rade nelegalno, da vrše utaju poreza i doprinosa i da budu nelojalna konkurencija onim poreskim obveznicima koji posluju legalno.

On je istakao da je Poreska uprava početkom septembra počela pojačane kontrole širom Republike Srpske s ciljem otkrivanja onih poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u gotovom novcu, odnosno u koverti.

Maričić je za portal "Banjaluka.net" istakao da je primjetno da se određeni broj poreskih obveznika ne pridržava zakonskih propisa, te da isplaćuje dio plate u koverti, a radnika prijavljuje na minimalni iznos plate čime čini utaju poreza i doprinosa.

On je dodao da očekuje pomoć radnika koji dio plate dobijaju na ruke, i pozvao ih da takve pojave prijave Poreskoj upravi Republike Srpske, te da sarađuju sa poreskim inspektorima prilikom kontrola.

"Oni sve to mogu prijaviti na brojeve telefona i elektronsku adresu Poreske uprave, a inspektori će po zaprimljenoj prijavi istražiti tog poreskog obveznika", rekao je Maričić.

On je poslodavcima u Republici Srpskoj poručio da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti i da pare u kovertama daju na svadbama i drugim proslavama, a da radnicima cijelu platu isplaćuju preko računa.

Maričić je naglasio da je Vlada Srpske donošenjem Zakona o podsticajima u privredi Srpske stvorila pretpostavke, kako za povećanje plata u realnom sektoru, tako i privlačenju domaćih i stranih investitora u privredi.

"Ovo zakonsko rješenje Vlade Srpske ima za cilj veću platu za radnike i prevođenje cjelokupnog novčanog iznosa koje radnik dobije u legalne tokove, odnosno smanjenje sive zone rada", dodao je Maričić.

On je istakao da novim Zakonom o podsticajima u privredi, privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih je jedan od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

"Ukoliko poslodavac u toku jednog obračunskog perioda radniku poveća platu koja bi nakon tog uvećanja bila veća od 550 KM, ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje plate. U slučaju ako je iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u Srpskoj, ali ne prelazi iznos od 550 KM, ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 30 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje plate", kaže Maričić.

On navodi da zahtjev za podsticaj za povećanje plate radnika privredni subjekti podnose Ministarstvu privrede i preduzetništva najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka obračunskog perioda za koji se traži podsticaj, dok Poreska uprava obračunava i provjerava povećanje plate i plaćenih doprinosa, pojedinačno po radniku kod privrednog subjekta.

Maričić je istakao da je Poreska uprava Republike Srpske u julu i avgustu ove godine izvršila 42 kontrole poreskih obveznika koji su isplaćivali minimalna lična primanja, te su kod njih 18 utvrđene nepravilnosti kod obračuna poreza i doprinosa na lična primanja, zbog čega je naloženo plaćanje obaveza po osnovu doprinosa od 589.517 KM, a po osnovu poreza 120.789 KM.

On je naglasio da je Poreska uprava Srpske za osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila ukupno 1,674 milijardi KM, što je za 51,5 miliona KM ili tri odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Maričić je rekao da je naplata direktnih poreza u tom periodu iznosila 339,6 miliona KM, što je za šest odsto manje nego u istom periodu prošle godine, dodavši da je najveće smanjenje naplate bilo kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 128,7 miliona KM ili 37,4 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

"Porez na dobit je za osam mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 181,1 milion KM, što je za 13,7 miliona KM ili devet odsto više nego u istom periodu prethodne godine", kaže Maričić.

On ističe da naplata doprinosa nastavlja trend rasta i obara rekorde, te da je u periodu januar-avgust ove godine iznosila 1.034 milijarde KM, a što je za 63,5 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine.

"Rast naplate, bilježimo i kod ostalih javnih prihoda, posebno kod naknada za priređivanje igara na sreću kojih je za osam mjeseci naplaćeno 24,8 miliona KM ili 39 odsto više", istakao je Maričić.

IZVOR: AGENCIJE

Komentari