• VIJESTI, BOSNA I HERCEGOVINA
  • 13:27
  • 02 / 09 / 2020
INICIJATIVA ZA SPORAZUM O ZAJMU 56 MILIONA EVRA ZA PODRŠKU PRIVREDI
  • 377
  • 0

INICIJATIVA ZA SPORAZUM O ZAJMU 56 MILIONA EVRA ZA PODRŠKU PRIVREDI

 Savjet ministara usvojio je danas inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj /IBRD/ s ciljem finansiranja Projekta za hitnu podršku firmama, u iznosu od 56 miliona evra.
Glavni cilj projekta je povećanje otpornosti firmi za vrijeme i nakon izbijanja pandemije virusa korona, te održavanje njihovog poslovanja proširivanjem finansijskih resursa radi obezbjeđenja finansiranja obrtnog kapitala i investicija za mikro, mala i srednja preduzeća u BiH.

Sredstva će biti alocirana na Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a tačni iznosi će biti definisani na pregovorima, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ministri su utvrdili Prijedlog sporazuma o zajmu /Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa/ između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sa osnovama za zaključivanje ovog sporazuma.

Iznos zajma je 30 miliona evra, sa alokacijom na Republiku Srpsku, rokom otplate od 32 godine i grejs periodom od sedam godina.

Cilj projekta je unapređenje zaštite od poplava i omogućavanje prekogranične saradnje u koridorima rijeka Save i Drine, a prva faza programa je regionalnog karaktera i realizuje se u BiH, Srbiji i Crnoj Gori.

Ministarstvo finansija i trezora zaduženo je da Prijedlog sporazuma, zajedno sa osnovama, dostavi Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika sporazuma odredi ministar finansija i trezora.

Sredstva će biti alocirana na Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a tačni iznosi će biti definisani na pregovorima.

Savjet ministara utvrdio je na današnjoj sjednici Prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti BiH za 2019. godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, sa osnovama za zaključivanje sporazuma.

Procijenjeni iznos vrijednosti ovog programa aktivnosti za 2019. godinu je 85.490.154 evra, a sporazumom je određeno učešće EU sa 81.898.200 evra.

Ciljevi Programa su podrška političkim reformama i progresivno usklađivanje sa zakonodavstvom EU, te podrška ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju.

Program će biti sproveden putem projekata svrstanih u pet sektora - Demokratija i upravljanje, Vladavina prava i osnovna prava, Zaštita životne sredine, klima i energija, Saobraćaj i Obrazovanje, zaposlenost i socijalne politike.

Period izvršenja je 12 godina, a operativnog sprovođenja šest godina od stupanja Sporazuma na snagu.

Ministarstvo finansija i trezora dostaviće Predsjedništvu BiH Prijedlog sporazuma sa osnovama za zaključivanje u dalju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi direktor Direkcije za evropske integracije

 

Izvor: Agencije

Komentari