• VIJESTI, KULTURA
  • 05:38
  • 22 / 09 / 2020
NA DANAŠNJI DAN ROĐEN MAJKL FARADEJ - RODONAČELNIK OSNOVA ELEKTROTEHNIKE
  • 2043
  • 0

NA DANAŠNJI DAN ROĐEN MAJKL FARADEJ - RODONAČELNIK OSNOVA ELEKTROTEHNIKE

Engleski fizičar i hemičar Majkl Faradej /1791-1867/, koji je otkrio zakon elektromagnetne indukcije, što je naučni osnov elektrotehnike, rođen je na današnji dan 1791. godine.
Faradej je otkrio i dva osnovna zakona elektrolize - osnov elektrohemije i učenja o elektricitetu sa gledišta korpuskularne strukture.

Otkrio je i vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio hemiju i optiku.

NJegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električnu kapacitivnost - farad i više efekata i uređaja, od kojih su neki: "Faradejev tamni prostor", "Faradejev efekat", "Faradejev cilindar" i "Faradejev broj".

Nije bio matematičar, pa je njegove ideje i pronalaske matematički formulisao i razradio engleski fizičar DŽejms Klerk Maksvel.

Najpoznatija Faradejeva djela su: "Eksperimentalna istraživanja u elektricitetu", "Eksperimentalna istraživanja u hemiji i fizici", "O raznim silama u prirodi" i "Predavanja o hemijskoj istoriji jedne svijeće".

NJegov lik štampan je na novčanici od 20 funti.

 

Izvor: Agencije

Komentari