• VIJESTI, BOSNA I HERCEGOVINA
  • 10:36
  • 06 / 10 / 2020
JEDAN OD PRIORITETA PRAVOSUĐA BIĆE PROCESUIRANJE TRGOVINE LJUDIMA
  • 364
  • 0

JEDAN OD PRIORITETA PRAVOSUĐA BIĆE PROCESUIRANJE TRGOVINE LJUDIMA

 – U cilju implementacije Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH za period od 2020. do 2023. godine, Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH usvojio je zaključke kojima se definišu koraci ka ispunjenju obaveza Savjeta definisanih Akcionim planom za nivo institucija BiH koji bi Savjet ministara trebao da usvoji.
To se naročito odnosi na sprovođenje sveobuhvatnog istraživanja tužilačke i sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima, kako bi se identifikovali svi faktori koji utiču na efikasnost krivičnog gonjenja i zaštitu žrtava, navodi se u saopštenju.

VSTS BiH je na sjednici, koja je bila održana 30. septembra i 1. oktobra, takođe preuzeo obavezu izrade Smjernica za postupanje u odnosu na nekažnjavanje žrtava trgovine ljudima, procesuiranje korištenja usluga žrtava trgovine ljudima i utvrđivanje krivične odgovornosti pravnih osoba za trgovinu ljudima.

Takođe, VSTS BiH sa posebnom pažnjom tretira pitanje zaštite procesnih prava žrtava trgovine ljudima i naknade štete u sudskim postupcima o čemu će se sačiniti posebne Smjernice za tužioce i sudije.

Polazeći od toga da je VSTS od ranije donio smjernice za glavne tužioce u pogledu sprovođenja finansijskih istraga za teška krivična djela, u narednom periodu će se kroz posebno razvijen mehanizam praćenja predmeta analizirati efikasnost rada u odnosu na krivična djela trgovine ljudima.

Na kraju, Savjet kroz godišnje programe centara za edukaciju sudija i tužilaca odobrava i podstiče edukaciju i obuku nosilaca pravosudnih funkcija u cilju što intenzivnijeg procesuiranja ovih krivičnih djela, ističe se u saopštenju.

U cilju bolje koordinacije svih istražnih aktivnosti i efikasnijeg krivičnog gonjenja u predmetima trgovine ljudima, iz VSTS-a naglašavaju da konstantno daju podršku naporima Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima kojom rukovodi glavni tužilac BiH i očekuju da će dodatni mehanizam u vidu specijalizovane mreže tužilaca i istražioca takođe poboljšati otkrivanje i istrage ovih krivičnih djela, koja nerijetko imaju međunarodnu i dimenziju organizovanog kriminala sa enormnim materijalnim dobitima za učinitelje.

"Smatramo da pravosudni sistem ima vrlo važnu i odgovornu ulogu spram problema trgovine ljudima, koji nažalost nije zaobišao ni BiH i svaki nosilac pravosudne funkcije, bilo da se radi o tužiocu ili sudiji, ima punu odgovornost da se prema ovim krivičnim djelima i žrtvama trgovine ljudima koje su nerijetko državljani BiH, odnosi sa punom pažnjom", navode u VSTS-u.

Savjet će, dodaju, kroz svoje mehanizme ocjene kvaliteta rada dati doprinos da se pravosuđe na svakodnevnoj osnovi odlučno suprotstavlja trgovini ljudima.

"U tim naporima očekujemo da i druge institucije i organizacije civilnog društva, te međunarodne organizacije budu partner pravosuđu jer se samo zajednički možemo boriti protiv ove pošasti koja predstavlja najgrublji oblik kršenja ljudskih prava.

Broj otkrivenih slučajeva, spasenih žrtava trgovine ljudima i procesuiranih učinilaca ovih krivičnih djela će biti najbolji pokazatelj da smo zajednički ostvarili postavljene ciljeve", poručili su iz VSTS-a.

Izvor: Agencije

Komentari