• VIJESTI, BOSNA I HERCEGOVINA
  • 12:36
  • 24 / 09 / 2019
AMUSU USLOVNO ODUZETA DOZVOLA ZA RAD
  • 788
  • 0

AMUSU USLOVNO ODUZETA DOZVOLA ZA RAD

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine uslovno je oduzeo dozvolu Asocijaciji kompozitora i muzičkih stvaralaca (AMUS) na period od 12 mjeseci.

U rješenju je navedeno da oduzimanje dozvole AMUS-u neće biti provedeno ukoliko AMUS u zadatom roku otkloni sve nepravilnosti i sanira učinjene povrede koje su utvrđene u postupku nadzora nad radom AMUS-a te u tom roku ne učini novu povredu koja bi bila osnov za oduzimanje dozvole.

Naime, Institut za intelektualno vlasništvo BiH izvršio je nadzor nad radom AMUS-a za 2017. godinu te provjerio usklađenost poslovanja Asocijacije sa zakonima i drugim relevantnim propisima u periodu od 13. do 14. novembra 2018. i 7. marta 2019. godine.

Nakon provedenog nadzora AMUS-u je naloženo da u roku od 90 dana od dana prijema rješenja otkloni nepravilnosti u radu, i to:

  • Izvrši izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine;
  • Izmijeni i dopuni Statut, pravila raspodjele ubranih naknada i godišnji plan raspodjele ubranih naknada, izbor i razrješenje članova tijela upravljanja kolektivne organizacije;
  • Izvrši analizu troškova poslovanja i o tome sačini izvještaj koji treba da usvoji Skupština AMUS-a;
  • Da u godišnjim finansijskim izvještajima prikazuje tabelarno sve troškove kolektivne organizacije, s detaljnim obrazloženjem svih troškova te da sačini instrukciju i definiše pravila o unosu "košuljica" - podataka o korištenim (emitiranim) muzičkim djelima u sistem obrade podataka i način kontrole navedenih podataka.

Institut je pozvan da prisustvuje sjednici Skupštine AMUS-a u maju ove godine. Iako su se predstavnici Instituta odazvali sjednici, ona nije održana zbog nedostatka kvoruma. Poslije je zakazana još jedna sjednica koja je opozvana iz tehničkih razloga zbog, kako su kazali iz AMUS-a, blokiranja računa asocijacije.

Institut je, kako navodi dalje, uputio dopis UniCredit banci te dobio informaciju da račun AMUS-a otvoren u ovoj banci nije blokiran, niti je bio blokiran.

U junu ove godine institut je ponovo obavijestio AMUS da postupi prema rješenjima instituta za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u radu kolektivne organizacije te da ima rok do 8. jula ove godine. Međutim, i nakon dodatnih upozorenja AMUS u ostavljenom roku nije postupio po nalozima Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i nije otklonio utvrđene nepravilnosti u poslovanju kolektivne organizacije, niti je održao sjednicu Skupštine udruženja koja je trebala razmatrati i usvojiti dokumente koji su traženi predmetnim rješenjima, prenosi "Klix.ba".

Ovakvim postupanjem AMUS je počinio težu povredu odredbi Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i Statuta AMUS-a. Takođe, Skupština AMUS-a nije, u utvrđenom roku, u skladu sa članom 20. zakona, usvojila godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu i ostale dokumente predviđene ovim članom zakona.

IZVOR: NEZAVISNE

Komentari