• VIJESTI, BIJELJINA
  • 13:17
  • 30 / 12 / 2020
SNSD BIJELJINA: NASTAVLJAMO REALIZACIJU PROJEKATA, POVJERENJE KVALIFIKOVANIM I ODGOVORNIM LJUDIMA
  • 233
  • 0

SNSD BIJELJINA: NASTAVLJAMO REALIZACIJU PROJEKATA, POVJERENJE KVALIFIKOVANIM I ODGOVORNIM LJUDIMA

Svjesni odgovornosti koju kao stranka sa najvećom podrškom na prethodnim izborima, imamo prema našem gradu i sugrađanima, IK GrO SNSD Bijeljina je sa klubom odbornika GrO SNSD Bijeljina usaglasio osnovne principe djelovanja na kojima ćemo insistirati sa našim koalicionim partnerima. 


Principi na kojima ćemo djelovati su sljedeći: 

-    Izbor isključivo kvalifikovanih i odgovornih ljudi, sa odgovarujućim stepenom obrazovanja i radnim iskustvom na odgovorne funkcije u Gradu Bujeljini; 

-    Nastavak realizacije svih velikih projekata koji su od značaja za život stanovnika Semberije u saradnji sa svim nivoima vlasti; 

-    U interesu građana uspostaviti saradnju, na bazi obostranog uvažavanja, sa gradonačelnikom po svim pitanjima od značaja za stanovnike Semberije; 

-    Reforme u preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Bijeljina. Pri tome posebno obratiti pažnju na unapređenje rada ustanova kulture u gradu; 

-    Hitno usvajanje mjera pomoći dijelu privrede koji je najviše pogođen pandemijom korona virusa;

-    Smanjenje plata svih funkcionera grada i preusmjeravanje tih sredstava tamo gdje su najpotrebnija;

-    Povećanje podrške poljoprivrednim proizvođačima putem Agrarnog fonda i Odjeljenja za poljoprivredu;

-    Povećanje podrške zapošljavanju i samozapošljavanju putem Agencije za mala i srednja preduzeća i Odjeljenja za privredu;

-    Povećanje podrške djeci kroz više vrsta subvencija (prevoz, vrtići, bavljenje sportom i dr.) kao i podsticanje mladih da ostanu na našem prostoru;

-    Ubrzan razvoj osnovne infrastrukture potrebne za normalan život građana i u gradu i na selu. Povećanje učešća grada u izgradnji putne infrastrukture sa 70 na 80%; 

-    Planska izgradnja u Gradu Bijeljina u skladu sa strateškim dokumentima koje usvaja Skupština grada: 

-    Povećanje podrške  ugroženim i zaslužnim kategorijama stanovništva (demobilisani borci, penzioneri, socijalne kategorije, djeca sa posebni potrebama  sl.)  putem resornih odjeljenja gradske uprave. 

Služba za informisanje
       GrO SNSD Bijeljina
 

Komentari