• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI
  • 14:54
  • 11 / 02 / 2021
VODE SRPSKE: SITUACIJA NA RIJEKAMA STABILNA
  • 479
  • 0

VODE SRPSKE: SITUACIJA NA RIJEKAMA STABILNA

Situacija na rijekama na području Republike Srpske danas je stabilna. U naredna tri dana ne očekuju se nove značajnije padavine, što bi trebalo da dovede do smirivanja situacije na svim vodotocima na području Republike Srpske, saopšteno je iz JU "Vode Srpske".

Prema raspoloživim prognoznim modelima i izveštajima stručnih službi JU "Vode Srpske" sa terena, stanje vodostaja na području Republike Srpske na dan 11. februara 2021. godine, je sljedeće:

- Rijeka Sava je u blagom porastu ali se ne očekuje da će vodostaji dostići kotu redovne odbrane od poplava, izuzev na mjernoj stanici u Jasenovcu gdje je ova kota dostignuta u toku jučerašnjeg dana.

- Rijeka Bosna trenutno je u opadanju nizvodno od Doboja ali se očekuje blagi porast vodostaja sa vrhom poplavnog talasa koji bi mogao da bude dostignut u toku sutrašnjeg dana.

- Rijeka Una je u blagom porastu ali se ne očekuje značajnije povećanje vodostaja.

- Rijeka Sana trenutno je u stagnaciji, sa tendencijom daljeg opadanja tokom narednih dana.

- Ne očekuje se ni značajniji porast rijeke Vrbas.

- Rijeka Drina je u donjem toku trenutno u stagnaciji pošto je na mjernim stanicama Šepak u Republici Srpskoj i Radalj u Republici Srbiji ujutro 11. februara zabilježen pad vodostaja. T

okom narednih dana postoji mogućnost blagog porasta vodostaja rijeke Drine zbog rasta nivoa pritoka u gornjem i srednjem toku rijeke Drine.

- U zavisnosti od količine padavina, i tokom današnjeg dana postoji mogućnost pojave bujičnih poplava na manjim vodotocima području Hercegovine, posebno na području Kalinovika, Nevesinja, Gacka i Trebinja.

Izvor: Bijeljina Danas

Komentari