• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI
  • 10:33
  • 17 / 06 / 2021
PORESKA UPRAVA RS POZIVA SVE RADNIKE DA PRIJAVE SVAKU ISPLATU DIJELA PLATE U GOTOVINI
  • 1400
  • 0

PORESKA UPRAVA RS POZIVA SVE RADNIKE DA PRIJAVE SVAKU ISPLATU DIJELA PLATE U GOTOVINI

Poreska uprava Republike Srpske kontinuirano, a u okviru redovnih kontrola, vrši kontrole sa ciljem otkrivanja poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u gotovom novcu, odnosno u takozvanoj „koverti“ ili „na ruke“, čime nanose štetu budžet RS, ali i svojim radnicima, kojima će zbog manjih uplata doprinosa biti i manje penzije.

Ova pojava je najprisutnija u privatnom sektoru, gdje poslodavciuplaćuju porez na dohodak i doprinose radnicima na jedan dio plate, najčešće na iznos minimalne plate, a isplatu razlike plate vrše u gotovom novcu, bez evidentiranja tih isplata u knjigovodstvenim evidencijama.

Sa ciljem da suzbijemo ovu negativnu pojavu, Poreska uprava RS će i u narednom periodu kontinuirano kontrolisati poreske obveznike za koje se sumnja da svojim radnicima dio plate isplaćuju u gotovini.

Osim toga, u narednim sedmicama ćemo provesti i medijsku kampanju pod nazivom „Deblja koverta, tanja penzija", kojom želimo povećati svijest radnika u Republici Srpskoj o značaju uplate doprinosa na njihovu cjelokupnu mjesečnu platu, ali kojom želimo i podržati i ohrabriti radnike da prijave svaku isplatu dijela plate u koverti.

 

 

Komentari