• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI, BIJELJINA
  • 07:41
  • 26 / 08 / 2021
Komunalna policija: Uređenija dvorišta - ljepša Bijeljina
  • 1360
  • 0

Komunalna policija: Uređenija dvorišta - ljepša Bijeljina

Nakon najave Komunalne policije da će pojačati kontrolu održavanja urednosti dvorišta i drugih površina u privatnom vlasništvu, mnogi vlasnici zemljišta su samoinicijativno ili nakon opomene, uredili svoja dvorišta. Do sada je uređeno preko sedamdeset dvorišta, za 27 su izdata rješenje o čišćenju, a u postupku je 17 zapuštenih dvorišnih površina.
U Komunalnoj policiji ističu da su najveći problem dvorišta koja vlasnici godinama ne održavaju ili kod kojih nisu ažurirani podaci u vlasničkim knjigama, tako da nije jasno ko su pravi vlasnici nekretnina, zbog čega nije moguće uručiti opomenu, niti odrediti kaznu za neodržavanje dvorišta.

Odlukom o komunalnom redu Grada Bijeljina propisano je da vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene zgrade, neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i drugih sličnih površina vidljivih sa ulične strane, moraju te površine redovno održavati u čistom i urednom stanju, što podrazumijeva da se na navedenim površinama ne može nalaziti ostruga, divlje šiblje, otpad i slično. Istom Odlukom, zabranjeno je da se u dvorištu i oko zgrada od ulične strane, drži otpad i dotrajale stvari (automobilske olupine, stare mašine, daske i slično) koje svojim izgledom i neredom narušavaju izgled naselja.

Kazne za ovaj prekršaj su visoke - za pravna lica od 3.000 do 6.000 konvertibilnih maraka, odgovorna lica u pravnom licu od 550 do 850 KM, preduzetnike od 700 do 1.000 KM, a za fizička lica od 500 do 800 KM.

Komentari