• VIJESTI, BIJELJINA
  • 12:06
  • 03 / 10 / 2019
PRAVA DJECE SE NAJVIŠE KRŠE NAKON RAZVODA BRAKA I U SLUČAJEVIMA PORODIČNOG I VRŠNJAČKOG NASILJA /VIDEO/
  • 649
  • 0

PRAVA DJECE SE NAJVIŠE KRŠE NAKON RAZVODA BRAKA I U SLUČAJEVIMA PORODIČNOG I VRŠNJAČKOG NASILJA /VIDEO/

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila "Deklaraciju o pravima djeteta", a 1989. godine i "Konvenciju o pravima djeteta" koju je ratifikovalo više od 190 država svijeta. Bosna i Hercegovina je Konvenciju ratifikovala 1992. godine i time su njene odredbe postale pravno obvezujuće i za našu državu. Dječija nedelja koje se svake godine obilježava prve sedmice u oktobru prilika je da se podjseti I promoviše ova Konvencija i dječija prava koja su njom zagarantovana.

Komentari