• VIJESTI, BIJELJINA
  • 12:16
  • 08 / 06 / 2022
USVOJENI PRIJEDLOZI U CILJU REVITALIZACIJE BANJE DVOROVI /VIDEO/
  • 99
  • 0

USVOJENI PRIJEDLOZI U CILJU REVITALIZACIJE BANJE DVOROVI /VIDEO/

Skupstina grada Bjeljina usvojila je danas informaciju o trenutnom stanju u JU Banja Dvorovi, sa prjedlogom mjera za revitalizaciju ovog preduzeca, uz 6 zakljucaka. Predsjednik SG Aleksandar Đurdevic je rekao da je Prvi zakljucak odnosi se na to da SG Bjeljina podržava sve prjedloge mjera za revitalizaciju Banje koji su navedeni u Informaciji o trenutnom stanju u toj javnoj ustanovi, sa prjedlogom mjera za revitalizaciju i obnovu ovog preduzeca" . U drugom zakljucku Skupstina grada konstatuje da se u prethodnim godinama pokazalo da grad nema potrebne kapacitete, da sprovede prjedloge mjera za revitalizaciju, niti može stvoriti potrebne uslove za dugorocno funkcionisanje i razvoj ove javne ustanove.

Komentari