• VIJESTI, BOSNA I HERCEGOVINA
  • 07:13
  • 13 / 11 / 2019
UTVRĐEN PRIJEDLOG SPORAZUMA SA SRBIJOM O AUTO-PUTU
  • 449
  • 0

UTVRĐEN PRIJEDLOG SPORAZUMA SA SRBIJOM O AUTO-PUTU

Savjet ministara u tehničkom mandatu utvrdio je danas Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Srbije o saradnji na realizaciji Projekta auto-put/brzi put Sarajevo-Beograd-Sarajevo.

Sporazumom se definiše koordinisanje aktivnosti na realizaciji Projekta izgradnje auto-puta/brzog puta Sarajevo-Beograd-Sarajevo, kao i plan aktivnosti u vezi sa izgradnjom mosta preko rijeke Save, na lokaciji Sremska Rača-Rača, zajedničke tačke auto-puta/brzog puta na granici između dvije zemlje.

BiH i Srbija, u skladu sa ovim sporazumom, saglasne su da dogovaraju plan aktivnosti u vezi sa izgradnjom novog zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Sremska Rača-Rača i izgradnjom/rekonstrukcijom graničnog prelaza na lokaciji Kotroman-Vardište, saopšteno je iz Savjeta ministara u tehničkom mandatu.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog odluke o ratifikaciji Ugovora o grantu za Koridor "Pet ce" - dio kroz Republiku Srpsku, između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan, vrijedan 12,9 miliona evra.

Na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrđen je i Prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje između BiH i Srbije za 2018. godinu, vrijedan 2.352.941 evro.

Cilj programa, koji će biti zaključen između Evropske komisije, BiH i Vlade Srbije, jeste unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja u pograničnom području između BiH i Srbije, navodi se u saopštenju.

Doprinos EU za 2018. godinu jeste dva miliona evra, a 352.941 evro obezbijediće korisnici granta, uglavnom niži nivoi vlasti.

Ukupna procijenjena vrijednost programa u srednjoročnom periodu 2018-2020. jeste 6.823.529 evra, od čega EU finansira grantom 5.800.000 evra, a 1.023.529 evra sufinansiraju korisnici granta.

Programom je obuhvaćena 31 opština u Srbiji i 67 u BiH, a rok za izvršenje ovog sporazuma o finansiranju je 12 godina, odnosno period operativnog sprovođenja šest godina od stupanja na snagu.

Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara dostaviće Prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika BiH predložen je direktor Direkcije za evropske integracije.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog odluke o ratifikaciji amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda /Kampala amandmani/.

Pojedinačni prijedlozi odluka biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, navodi se u saopštenju.

IZVOR: AGENCIJE

Komentari