• VIJESTI, BOSNA I HERCEGOVINA
  • 06:43
  • 14 / 11 / 2019
DIREKTOR RAK-A PRIZNAO DA JE MIMO STRATEGIJE DODJELIO DOZVOLU PRIVATNIM TELEVIZIJAMA
  • 1428
  • 0

DIREKTOR RAK-A PRIZNAO DA JE MIMO STRATEGIJE DODJELIO DOZVOLU PRIVATNIM TELEVIZIJAMA

Uprkos stavu Vlade Srpske koja je tražila da javni poziv bude poništen, Regulatorna agencija za komunikacije BiH dodijelila je Dozvolu za korišćenje radio-frekvencijskog spektra, za pružanje usluge upravljanja elektronsko-komunikacijskom mrežom, u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u BiH - tzv. Multipleks C, pravnom licu "Multipleks servis BH" Sarajevo, čiji su osnivači sarajevske televizije NOVA BH, FEЈS, TV1 i bijeljinska RTV BN.

Nakon što je 1. novembra dozvola stupila na snagu, direktor RAK-a Predrag Kovač priznao je da je to urađeno mimo Strategije o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje. U izjavi za RTRS, ipak, tvrdi da je sve rađeno u skladu sa propisima.

- Ne znam gdje ste to čuli i od koga ste čuli. Ko vam je izvor? To je najgnusnija laž koju sam ja do sada čuo - kaže Kovač.

Ono što je u izjavi za RTRS porekao, direktor RAK-a izjavio je 7. novembra za TV1, jednu od komercijalnih stanica koja je osnivač Multipleks servisa BiH.

- Ovo je trebalo da bude jedan od prvih projekata kad je digitalizacija BiH u pitanju. Nažalost, mi ga radimo kasno i to pod uslovima da ga ne radimo onako kako je Strategijom predviđeno, nego da to u ovom slučaju radi komercijalni sektor BiH - rekao je Kovač tada.

Da je sve rađeno mimo Strategije, tvrdi i pomoćnik generalnog direktora RTRS-a za tehnologiju i razvoj Zdravko Šavija. Kaže da nijedan projekat koji je bio vezan za javne RTV servise nije kasnio, već je kasnilo usvajanje projekata u Savjetu ministara. Prema svim evropskim direktivama, javni servisi treba da budu nosioci digitalizacije, a da im država obezbijedi pravne, ekonomske i finansijske uslove.

- Kovač se otvoreno stavio u zaštitu komercijalnih TV stanica, a nije stao u zaštitu javnih RTV servisa, kao opšteg dobra. Ovdje nije ništa u skladu sa propisima, ovdje je izvršena raspodjela državnog dobra - frekvencija koje pripadaju Republici Srpskoj na osnovu pravila. To se nije desilo ni u jednoj zemlji EU - kaže Šavija.

Komercijalnim TV stanicama data je dozvola za upravljanje Multipleksom C, iako im je prethodno omogućeno da uđu u Multipleks A i B. Na sve urgencije iz Srpske i zaključke Vlade Republike Srpske da se obustavi objava javnog poziva, RAK se oglušio.

- Zaključak Savjeta ministara je da se mišljenja entiteta mogu dobiti, ali nisu obavezujuća. Zašto je problem da bilo koji organ BiH uvažava odluke Vlade Republike Srpske? Zašto su RAK i Savjet ministara ignorisali mišljenje ministarstva i Vlade - pita Dijana Obradović, pomoćnica ministra saobraćaja i veza Republike Srpske.

Kovač odgovara da Savjet RAK, u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na rad Agencije, nije mogao da uvaži ovakvo mišljenje.

Prema Kovačevim tvrdnjama, četiri TV stanice koje su formirale Multipleks servis BiH, Fejs TV, TV1, Nova BH i RTV BN, pokrivaju 80-90 odsto stanovništva BiH, čime pravda dodjelu dozvole za Multipleks C komercijalnom sektoru.

- Tako da je s te strane opravdano da komercijalni sektor riješi problem, kad već državne ustanove nisu u stanju da ga riješe - kaže Kovač.

Šavija, međutim, ističe da sa ukupno 83 predajnika i repetitora, ove četiri televizije, od kojih se neke emituju samo u kablovskoj mreži, ne mogu da pokriju kompletnu teritoriju BiH i da to mogu samo javni servisi.

- Ovdje je namjera da privatni komercijalni mediji koji su to montirali zarađuju novac, a da se javni RTV servisi svedu što više u ravan, a treba reći da države treba da obezbijede novac za digitalizaciju. Da su dobili ta sredstva, javni RTV servisi mi davno riješili posao - ističe Šavija.

Šavija tvrdi da nije bilo potrebe da se raspisuje tender za Multipleks C, dok postojeći Multipleks A i B imaju 32 kanala, što je dovoljno za sve TV stanice u BiH. To, ističe, nije racionalno upravljanje frekventnim spektrom. Dozvola privatnim TV stanicama za upravljanje Multipleksom C, izdata je na 15 godina.

IZVOR: RTRS

Komentari