• VIJESTI, BIJELJINA
  • 13:34
  • 18 / 11 / 2019
VLADA RS UTVRDILA PRAVO NA MATERINSKI DODATAK ZA SVE NE ZAPOSLENE PORODILJE /VIDEO/
  • 391
  • 0

VLADA RS UTVRDILA PRAVO NA MATERINSKI DODATAK ZA SVE NE ZAPOSLENE PORODILJE /VIDEO/

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti.Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godine i Memorandumom zaključenim između Unije udruženja poslodavaca i Vlade Republike Srpske utvrđena je obaveza Vlade da u trogodišnjem periodu u cijelosti preuzme troškove naknada bruto plate poslodavcima, korisnicima refundacije naknade plate iz važećeg zakona.

Komentari