• REPUBLIKA SRPSKA, VIJESTI
  • 07:16
  • 04 / 12 / 2019
RAZVOJ TRŽIŠTA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG OSIGURANJA
  • 473
  • 0

RAZVOJ TRŽIŠTA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG OSIGURANJA

Narodna skupština Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, čiji je cilj dalji razvoj tržišta dobrovoljnog penzijskog osiguranja, kao posebnog oblika dugoročne namjenske štednje, podsticanjem i afirmisanjem poslodavaca da grupno uključe zaposlene u penzijski plan.

Ministarka finansija Zora Vidović je u završnoj riječi o ovom prijedlogu zakona u parlamentu navela da to treba da omogući dodatne penzije posredstvom sigurne dugoročne štednje u /dobrovoljnim/ penzijskim fondovima, te podstakne dalji razvoj finansijskog tržišta i privrede.

Ona je rekla da je to dobro za zaposlene građane, koji će po odlasku u penziju primati novac ne samo iz državnog, već i iz dobrovoljnog penzijskog fonda, gdje su, takođe, uštedjeli.

- Želimo da taj fond /Evropski dobrovoljni penzijski fond/ dobije na značaju, da to promovišemo i da u njega postepeno jačamo povjerenje - rekla je Vidovićeva i dodala je zakonski sve učinjeno da njegovo funkcionisanje bude sigurno i kvalitetno.

Ona je istakla da su ovakvi fondovi danas najjače finansijske institucije koje kreditiraju dobre poslove.

Vidovićeva kaže da na ovaj način Vlada izražava opredjeljenje za razvoj ovog oblika dugoročne namjenske štednje za penzijsku dob, što treba da doprinese podizanju svijesti pojedinaca o potrebi i značaju štednje radi obezbjeđenja dodatne sigurnosti u starosti.

U obrazloženju prijedloga zakona se precizira potreba da, osim postojeće zakonske mogućnosti pojedinačnog učlanjenja zaposlenih lica u dobrovoljni penzijski fond, budu stvorene pravne pretpostavke za njihovo kolektivno uključivanje.

Navodi se da organizator penzijskog plana /poslodavac/ zaključuje ugovor sa društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, kojim se obavezuje da će za članove plana, isključivo iz sopstvenih sredstava, vršiti uplate penzijskih doprinosa na njihove individualne račune.

Predloženo rješenje dozvoljeno je samo pod uslovom spremnosti poslodavca da vlastitim sredstvima finansira penzijske doprinose svojih zaposlenih ili radnika, ne uslovljavajući takve doprinose dodatnim uplatama na teret zaposlenog.

U slučaju kolektivnog pristupanja penzijskom fondu, princip dobrovoljnosti ostvaruje se posredstvom prava nesaglasnog lica da, na vlastiti zahtjev, bude isključeno iz penzijskog plana.

Vlada Srpske je ove godine donijela odluku o organizovanju penzijskog plana, te zaključila ugovor o pristupanju Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu sa Društvom za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Banjaluka, na osnovu čega će iz sopstvenih sredstava svakog mjeseca uplaćivati mjesečni iznos od 20 KM za sve radnike u javnom sektoru, što ukupno iznosi oko devet miliona KM.

Potpredsjednik Narodne skupštine Milan Petković zaključio je zasjedanje koje će biti nastavljeno danas razmatranjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti.

Poslanici će razmatrati i Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske, kao i nacrte zakona o visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske - objedinjeno.

Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova.

IZVOR: AGENCIJE

Komentari