• VIJESTI, BIJELJINA
  • 12:23
  • 20 / 12 / 2019
ISKORJENJIVANJE DISKRIMINACIJE ŽENA IZ MARGINALIZOVANIH GRUPA /VIDEO/
  • 501
  • 0

ISKORJENJIVANJE DISKRIMINACIJE ŽENA IZ MARGINALIZOVANIH GRUPA /VIDEO/

Grad Bijeljina je imao Lokalni akcioni plan za Rome od 2016 do 1028 godine, a nakon što je istekao, formirana je multisektoralna radna grupa za njegovu reviziju u kojuj su bili uključenu predstvanici različitih insittucija koje su uključene u probleme Romske populacije. Novi, revidirani akcioni plan koji je urađen za period od pet godina i obuhvata pet oblasti će se naći pred odbornicima na skupštini sledeće sedmice.

Komentari